Naša ponuka

Od Návrhu cez projekt , dodávku a samotnú realizáciu až po servis. Zabezpečenie komplexnej dokumentácie pre pripojenie do siete ZSE, SSE, VSE, dôležite pre povolenie na výstavbu bioplynovej elektrárne.

Realizácia elektroinštalácii a elektro vybavenia bioplynovej elektrárne, zabezpečenie jednotlivých úkonov potrebných pre pripojenie trafostanice do VN rozvodov.

Legislatívne zabezpečenie spustenia bioplynovej elektrárne do skúšobnej prevádzky, následne do ostrej prevádzky.

Servis časti elektro a kompletného elektro vybavenia bioplynovej stanice.

Taktiež komplexný dlhodobý servis v dodávke elektro rozvodov a elektrozariadení.

V inteligentných budovách, priemyselných parkoch, elektrárňach, veľkých aj malých objektoch.

1. 24 –hodinový servis pre svojich klientov

- zabezpečujeme pre svojich klientov aj tzv. nonstop servis, kedy sme v prípade akejkoľvek poruchy dostupný 24 hodín denne a zabezpečíme okamžite riešenie problému

2. Elektromontáže NN

3. Elektromontáže vysokého napätia do 30KV

- Prípojky VN
- Trafostanice

4. Elektroinštalácie, osvetlenie

- vnútorné elektroinštalácie v budovách a priemyselných objektoch do 1000V
- elektrické prípojky k rodinným domom a pod.
- opravy a údržbu vyhradených elektrických zariadení do 1000V
- realizáciu bleskozvodov
- osvetlenie interiérov, exteriérov
- poradenská a konzultačná činnosť
- núdzové osvetlenia
- meranie osvetlenia

5. Meranie a regulácia

Sa používa vo vykurovacích systémoch s cieľom zabezpečiť teplotný komfort vo vykurovanom priestore pri rôznych externých podmienkach. Pre splnenie tejto požiadavky je potrebné nájsť rovnováhu medzi dodávaným výkonom a tepelnou stratou objektu, t. j. zabezpečiť optimálnu teplotu vykurovacej vody. Táto vykurovacia voda následne cirkuláciou vo vykurovacích telesách zabezpečí požadovanú teplotu v priestore vykurovaného objektu tak, aby sme dosiahli potrebný tepelný komfort a pohodu.

Prínosy ekvitermickej regulácie:
- maximálna optimalizácia tepelného režimu
- teplota média sa mení v závislosti od vonkajšej teploty
- zníženie tepelných strát pri transporte
- automatická regulácia výkonu zdroja podľa preddefinovanej krivky vykurovania

6. Elektrická požiarna signalizácia

- významná časť činnosti našej spoločnosti
- pre našich klientov zabezpečujeme ochranu objektov systémami Zettler, Lites, Aritech, Esser, Cerberus
- spoločnosť vlastní oprávnenie k projekcii, montáži a revíziám týchto systémov
- vykonávame zhotovenie pravidelných kontrol a revízií zariadení nami montované zariadenia následne pripojujeme na pulty centrálnej ochrany objektov, aby bola zaistená ochrana majetku po celých 24 hod. denne 365 dní v roku.

7.Elektrická zabezpečovacia signalizácia

zaisťuje návrhy a montáže uvedeného zariadenia a prvkov v plnej šírke súčasťou našej ponuky sú ústredne, klávesnice a náhradné diely k ústredniam, detektory dymu, teploty a zaplavenia, nástražné prostriedky pre skrytú montáž, komunikátory, sirény a ďalšie komponenty v oblasti EZS špecializujeme sa na inštaláciu zariadení DSC, GALAXY, ARITECH a ESSER zaisťujeme pripojenie objektov na pult centrálnej ochrany POLICIE SR, súkromných bezpečnostných agentúr, alebo podľa priania zákazníka. Spôsoby a možnosti pripojenia na PCO sú riešené vždy podľa možností v mieste inštalácie.

8. Zariadenia priemyslovej televízie

- ďalšia časť zo zostavy zariadení na ochranu objektov - kamerové a monitorovacie systémy pozostávajúce z kamier, multiplexerov, monitorov a ďalších komponentov, napr. pre dlhodobé nahrávanie činností na sledovaných miestach
- systémy sa využívajú nielen na doplnenie zariadení EZS, ale i ako zariadenia pre kontrolu výrobných liniek a iných procesov.
navrhované systémy sú zložené z komponentov popredných svetových výrobcov (PHILIPS, SONY, PANASONIC, GRUNDIG a pod.)
systémy sú navrhované vždy podľa miestnych podmienok, požiadaviek zákazníka a spôsobov prevádzky.